COMMERCE CENTRE A15

TECHNISCHE INFORMATIE

Algemeen
Het peil “p”, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. Het peil wordt vastgesteld door de gemeente.

De units worden voorzien van een afgedopte rioolaan­sluiting voor een closetpot. Het afvoeren van het dak­water zal geschieden door middel van een Pluviasysteem, dat aangebracht zal worden onder het dak. De standleidingen van het Pluviasysteem worden geïsoleerd.

Funderingen / Betonvloer
Op grond van het door deskundigen uitgevoerde bodem­onderzoek (sonderingen) is de funderingsconstructie bepaald. De funderingsbalken zullen worden gedimensioneerd volgens opgave van de constructeur.
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde in het werk gestorte, gevlinderde betonvloer. De maximale belasting op de betonvloer is berekend op 2500 kg/m². De optioneel aan te brengen verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in kanaalplaat met een maximale belasting van 500 kg/m2 en voorzien van 50 mm cement afwerkvloer. Na het aanbrengen van een eventuele verdiepingsvloer blijft de totale vloerbelasting (begane grondvloer en verdiepingsvloer) 2500 kg/m².

Draagconstructie
De draagconstructie wordt uitgevoerd als een staalconstructie overeenkomstig de opgave van de constructeur die afgewerkt zal worden in een nader te bepalen kleur.

Buitenwanden
Het gevelmetselwerk zal bestaan uit bakstenen in waal­formaat, kleur blauw grijs engobe. Al het gevelmetselwerk wordt gevoegd in passende kleur volgens advies van de architect/gemeente. De metalen gevelbekleding van de bedrijfsunits zal bestaan uit een stalen binnendoos met isolatie en gevelbeplating in de kleur RAL9007. Inclusief de benodigde waterslagen en afdekkappen.

Binnenwanden
Alle unit scheidende wanden zullen worden aangemaakt van cellenbeton. De binnenspouwbladen (t.p.v. gevelmetselwerk) zullen worden uitgevoerd in schoonwerk kalkzandsteen vellingkantblokken.

Daken
De daken van alle bedrijfsunits bestaan uit stalen dakplaten voorzien van isolatie (Rc = 2,5 m2K/W) en PVC dakbedekking met 10-jarige garantie. Het dak wordt voorzien van de benodigde hemelwaterafvoeren en noodoverlopen.

Gevelkozijnen
De gevelkozijnen bestaan uit geïsoleerde aluminium kozijnen voorzien van HR ++ glas. De deuren zullen worden voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk van inbraakwerende kwaliteit. In alle bedrijfsunits zal een dichte geïsoleerde handbediende overheaddeur worden toegepast in de kleur RAL9007. Ten behoeve van het veilig kunnen vluchten zal aan de binnenzijde van de toegangsdeur een knopcilinder worden aangebracht.

Interieurafwerking

Behoudens de aftimmerlatten langs de aluminium buitenkozijnen en afdichting van het kalkzandsteen t.p.v. de gevelbeplating, zal er geen aftimmerwerk plaatsvinden. In overleg met de brandweer van de gemeente zullen de benodigde brandwerende aftimmeringen worden aangebracht. De binnenaftimmeringen zullen niet worden afgeschilderd.

Installaties
De bedrijfsunit wordt opgeleverd met een afgedopte wateraansluiting, achter de watermeter in de meterkast. De watermeter heeft een capaciteit van Qn 1,5. De kosten voor het aanleggen en aansluiten op het leidingnet van het nutsbedrijf zijn in de koopaanneemsom van de bedrijfsunit opgenomen. De capaciteit van de gasmeter is G4. In de meterkast van de bedrijfsunits wordt een afgedopte elektra-aansluiting aangebracht met een capaciteit van 3 x 25 Amp. De aarding zal uitgevoerd worden overeenkomstig de voorschiften.
Er is niet voorzien in een ontruimingsinstallatie, brandslanghaspel of poederblusser(s).